مشاهده همه 5 نتیجه

10-1 بلوند نقره ای
5-1 قهوه ای خاکستری روشن
8-1 بلوند خاکستری روشن
9-1 بلوند خاکستری خیلی روشن

رنگ مو بدون آمونیاک پرستیژ سری خاکستری 100 میلی لیتر

35,000 تومان
6-3 بلوند زیتونی تیره
7-3 بلوند زیتونی متوسط
8-3 بلوند زیتونی روشن
9-3 بلوند زیتونی خیلی روشن

رنگ مو بدون آمونیاک پرستیژ سری زیتونی 100 میلی لیتر

22,000 تومان35,000 تومان