خرید کرم ضد آفتاب خرید کرم ضد آفتاب خرید کرم ضد آفتاب
خرید کرم ضد آفتاب
خرید کرم ضد آفتاب

اهمیت کرم های ضد آفتاب

اهمیت مراقبت از پوست در برابر اشعه خورشید بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه های مراقبت از پوست استفاده از کرم های ضد آفتاب است. از آنجاییکه اشعه UV موجب به وجود آمدن آثاری چون پیری زودرس، لک و سرطان های پوست می شود، استفاده از ضد آفتاب ها یک ضرورت محسوب می گردد. ضد آفتاب را می توان بر اساس سن، جنس، نوع پوست و یا شغل فرد انتخاب کرد، SPF ضد آفتاب نشان دهنده قدرت ضد آفتاب است. استفاده از ضد آفتاب ها تنها برای فصول گرم و سوزان توصیه نشده بلکه در همه ی فصول برای محافظت از پوست نیاز به استفاده از ضد آفتاب ها می باشد. ضد آفتاب هایی که SPF50 دارند برای فصول گرم سال مناسب هستند در حالیکه در فصول سرد SPF30 هم کافی است. بهتر است همه افراد در طول روز از ضد آفتاب استفاده کنند، حتی زمانی که در خانه حضور دارند. کرم ضد آفتاب تنها مخصوص خانم ها نیست و مردان نیز باید از آن استفاده کنند.

خرید کرم ضد آفتاب
خرید کرم ضد آفتاب

اهمیت کرم های ضد آفتاب

یکی از راه های مراقبت از پوست استفاده از کرم های ضد آفتاب است. از آنجاییکه اشعه UV موجب به وجود آمدن آثاری چون پیری زودرس، لک و سرطان های پوست می شود، استفاده از ضد آفتاب ها یک ضرورت محسوب می گردد. ضد آفتاب را می توان بر اساس سن، جنس، نوع پوست و یا شغل فرد انتخاب کرد.استفاده از ضد آفتاب ها تنها برای فصول گرم و سوزان توصیه نشده بلکه ... ادامه مطلب

خرید کرم ضد آفتاب

Sun Screen

مخصوص پوست آکنه دار

Sunscreen For Acne Skins

Sun Screen

مخصوص پوست حساس

Sunscreen for Sensitive Skin

Sun Screen

مخصوص پوست چرب

Sunscreen For Oily Skin

Sun Screen

مخصوص پوست خشک

Sunscreen for Dry Skin

Sun Screen

مخصوص پوست معمولی

Sunscreen For Normal Skin

Sun Screen

مخصوص پوست مختلط

Sunscreen for Complex Skin

Sun Screen

مخصوص انواع پوست

Sunscreen For All Type Skin