آشنایی با تیم داروخانه آنلاین مثبت سبز

دکتر حق نژاد

دکتر مریم حق نژاد

موسس
تلاش می کنیم برای شما بهترین باشیم

سلامتی شما بزرگترین هدف ماست

مرتضی طباطبایی

مهندس مرتضی طباطبایی

مدیر اجرایی
من و همکارانم، در این مجموعه بدون وقفه پیش رفته و ایمان داریم که پنجره سلامتی و خوشبختی را بر روی شما می گشاییم.
Maryam Nazari

مریم نظری

مدیر تولید محتوا و سئو
تمام تلاش تیم محتوا این است تا بتواند با تهیه محتوا دقیق و بروز شما را در انتخاب محصول مناسب یاری کند.
Mohseni

مرتضی محسنی

مدیر مالی
مدیریت یعنی انجام درست کارها و رهبری یعنی انجام کارهای درست.

Mohamad Hossien Shaban

محمد حسین شعبان

مدیرعملیات
انسان به هر چه که اراده کند خواهد رسید.

اندیشه آدمی سازنده زندگی اوست