درمان زگیل تناسلی  درمان زگیل تناسلی
مرور رده

آلرژی

آلرژی یا همان حساسیت در اثر واکنش سیستم دفاعی بدن است که نسبت به یک ماده ناشناخته ایجاد می شود. آلرژی می تواند در اثر عوامل مختلفی ایجاد شود و علایم آن نیز می‌تواند متفاوت باشد. در این بخش از مجله مثبت سبز به انواع آلرژی های شناخته شده در علم پزشکی، علایم آنها و نحوه درمان خواهیم پرداخت.

X
مطالب پیشنهادی :