درمان زگیل تناسلی  درمان زگیل تناسلی
مرور رده

کلیه و مجاری ادراری

مهمترین اجزای دستگاه ادرار در بدن کلیه و مجاری ادراری هستند که وظیفه آنها دفع مواد زائد بدن، تنظیم آب بدن و تنظیم نمک بدن است. کلیه اندام لوبیا شکلی است که در پشت و دو سطرف ستون مهره‌ها قرار گرفته است. بیماری‌های بسیاری وجود دارند که می‌توانند به کلیه آسیب وارد کنند و باعث اختلال در عملکرد آن شود. سنگ کلیه شناخته‌ترین بیماری در این زمینه است که عموم افراد با آن آشنا هستند. مطالب این بخش از مجله مثبت سبز به این بخش حیاتی بدن یعنی کلیه و مجاری ادراری اختصاص دارد و اطلاعات جامعی در این خصوص از جمله نحوه عملکرد آن، بیماری‌ها، علایم و نحوه درمان در اختیار شما قرار خواهد دارد.

X
مطالب پیشنهادی :