قرص لیورمد قرص لیورمد
مرور رده

انواع زخم ها

پوست بدن اولین سد دفاعی بدن در برابر عوامل بیرونی است. آسیب یا شکستگی پوست باعث ایجاد انواع زخم ها می‌شود. زخم‌ها می‌توانند سطحی (مزمن) یا عمیق (حاد) باشند. خوشبختانه پوست قابلیت ترمیم و بازسازی دارد و معمولا در مواردی که زخم‌ها سطحی باشد و سیستم ایمنی بدن مشکل خاصی نداشته باشد، پس از چند روز به تدریج زخم ایجاد شده بهبود می‌یابد. در غیر اینصورت نیاز به درمان و مداخلات اورژانسی دارد. زخم انواع مختلفی داشته و با توجه به نوع آن درمان‌های خاص خود را دارد. در این بخش از مجله مثبت سبز به عوامل و عوارض انوع زخم ها و نحوه درمان آن خواهیم پرداخت.

X
مطالب پیشنهادی :