درمان زگیل تناسلی  درمان زگیل تناسلی
مرور رده

استرس

استرس واکنش ذهنی، عاطفی و فیزیکی شخص نسبت به عوامل ایجاد کننده آن است. این عوامل می‌تواند در نتیجه‌ تجربه، تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فرد باشد. بنابراین استرس همان فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است. استرس زمانی ایجاد می‌شود که شخص نتواند با فشارهای کوچک و بزرگ زندگی کنار بیاید. عکس العمل افراد مختلف در مقابل عوامل استرس‌زا متفاوت است، ممکن است این عوامل برای یک فرد غیر قابل تحمل باشد در حالیکه دیگری به سادگی از کنار آن می‌گذرد. اکثر افراد نمی‌دانند در زمان بروز فشارهای روانی باید چه رفتاری داشته باشند! مجله مثبت سبز در این بخش این عوامل را بررسی کرده و راهکارهای مقابله با آن را به شما یاد خواهد داد، با ما همراه باشید.

X
مطالب پیشنهادی :