مرور رده

آمینو اسید

آمینو اسید ها اجزای صلی تشکیل دهنده پروتئین هستند و پروتئین نیز عامل مستقیم در عضله سازی و افزایش توان ورزشکاران است. یکی دیگر از دلایل اهمیت آمینو اسیدها در عدم توانایی بدن برای تولید آنها ذکر شده است. برخی از آمینواسیدها توسط بدن ساخته می‌شوند، اما برخی دیگر باید از طریق مواد غذایی یا مکمل‌‌ها تامین شوند.

در این بخش از مجله مثبت سبز به شرح کامل مکمل های آمینو اسید پرداخته می شود و نکات مهم و سوالات متداول در این خصوص نیز پاسخ داده خواهد شد.

X
مطالب پیشنهادی :