درمان زگیل تناسلی  درمان زگیل تناسلی
مرور رده

بانک اینفوگرافیک

اینفوگرافیک یا گرافیک اطلاع‌رسان به نمایش داده‌ها با استفاده از چند نمودار و شکل در قالب یک تصویر گفته می‌شود. بدین صورت که چکیده‌ای از مطالب را در قالب چند تصویر برای بهتر رساندن مطلب نمایش می‌دهند. بر همین مبنی اینفوگرافیک‌های جمع آوری شده در مجله مثبت سبز با تحقیق و بررسی کارشناسانه جهت درک بهتر موضوعات در این بخش قرار داده شده است.

X
مطالب پیشنهادی :