روانشناسی

روانشناسی

خیلی از ماها به هنگام مواجه با بیماری های گوناگون رفتار منطقی تری داشته و با مراجعه به پزشک سعی بر درمان و یا پیشگیری از اونها داریم، اما در رابطه با مسائل روحی و موضوعات روانشناسی شاید هنوز درک درستی از این مفاهیم نداشته باشیم و نسبت به اونها گارد بگیریم، طبیعتا تمامی این طرز رفتارها به عدم اطلاعات کافی برمی گرده، مجله مثبت سبز در دسته بندی روانشناسی خود به یک به یک موضوعات این حیطه پرداخته و ضمن ترجمه مطالب علمی مقالات معتبر دنیا از اساتید این رشته برای مصاحبه تصویری بهره گرفته ایم و سعی کردیم تا در این زمینه بخشی از مشکلات برخی از مخاطبین را برطرف نماییم. شما به سهولت یک کلیک از انحرافات جنسی، مازوخیزم، اسکیزوفرنی و غیره نیز کسب اطلاع خواهید کرد.