سرطان

سرطان

سرطان

سرطلن به مجموعه ای از بیماری هایی گفته می شود که از تکثیر مهارنشده سلول ها پدیدار می شود. سلول های سرطانی از راه عادی تقسیم شده و از رشد سلول‌ها جدا می افتد. علت دقیق این پدیده نامشخص است. در ادامه با مجله پزشکی مثبت سبز همراه باشید تا به بررسی انواع مختلف سرطان بپردازیم.