سلامت جنسی

سلامت جنسی

سلامت جنسی

در این قسمت از مجله پزشکی مثبت سبز به بررسی سلامت جنسی مردان و زنان می پردازیم. در اینجا می خواهیم نقش عوامل مختلف را بر روی سلامت جنسی و رفتار آن ها نیز بررسی نماییم. در ادامه با مجله پزشکی مثبت سبز همراه باشید.