انواع زخم ها

انواع زخم ها

انواع زخم ها

زخـم به آسیبی گفته می شود که در آن پوست بدن خراشیده، پاره، بریده، سوراخ و یا دریده شود. زخم ها به صورت های مختلفی بر روی بدن به وجود می آیند. انواع زخم ها که در اثر بیماری ها مثل دیابت ایجاد می شوند خطرناک بوده و نیاز به مراقبت برای بهبودی دارد. در مجله پزشکی مثبت سبز قصد داریم به بررسی انواع زخم ها می پردازیم که بتوانیم در زمان بروز هر نوع زخمی راه بهبودی برای آن را انجام دهیم.

مجله پزشکی مثبت سبز