• زبان پاک کن تپه

    49,000 تومان
    طراحی زبان پاک کن تپه مطابق با شکل طبیعی زبان می باشد و باعث کاهش تهوع که توسط بخش انتهایی حلق بوجود می آید شده و دسترسی به قسمت های انتهایی زبان را آسان تر می سازد.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه