بهداشت عمومی

هدف بهداشت عمومی رشد کیفیت زندگی از طریق جلوگیری و درمان بیماری است.

این نوع بهداشت مدرن نیازمند تمرین بین تیم های چند رشته ای توسط کارکنان سلامت عمومی دارد.

به عبارت ساده‌تر هر عاملی که از نظر جسمی، روانی و اجتماعی، فرد را متاثر سازد، بر سلامت او موثر خواهد بود.

لذا این نوع از بهداشت در اجرای وظایف و ماموریت خود تحت تاثیر این عوامل دگرگون و متحول می‌شود.

حاصل چنین تعاملی انعطاف‌پذیری در برابر شرایط و بروز تغییر و تحولاتی است که بر سلامت فرد اثر می‌گذارد.

امروزه با توجه به مفاهیم عمیق و اهداف گسترده بهداشت عمومی، مترادف با این اصطلاح به نحو رایجی از واژه‌های دیگر پزشکی  استفاده می‌شود.

زیرا بهداشت عمومی، فقط مجموعه قواعد مدون بهداشتی به منظور تامین، حفظ، توسعه و ارتقاء سلامت نیست.

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 1–12 از 34 نتیجه