تست بارداری

تست بارداری نشان دهنده وجود یکی از هورمون‌های بارداری به نام “گونادوتروپین جفتی انسان” یا hCG در ادرار است.

این هورمون توسط سلول‌های جفت تولید و با جای گیری تخمک بارور شده در رحم در جریان خون وارد می شود.

تست هورمون را در ادرار شما تشخیص داده و نتیجه مثبت برای حاملگی را اعلام می کنند.

بسته به نوع تستی که انتخاب می کنید، روش های مختلفی برای برداشتن نمونه ادرار، جهت تست وجود دارد.

برای اینکه نتیجه ای دقیق از این تست ها حاصل شود، دستورالعمل استفاده از این تست ها را به دقت مطالعه کنید.

نتیجه این تست را به پزشک اطلاع دهید تا در صورت لزوم تست های قطعی تر انجام شود.

تست های خونی روش دیگری هستند که قطعا توسط پزشک انجام می شوند.

دقت تست خونی در تشخیص بارداری بالاتر از تست ادرار است.

حتی شش تا هشت روز بعد از تخمک گذاری نیز می تواند به کار برود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 7 نتیحه