22 کالا

نوار تست قند خون از جمله محصولات موجود در داروخانه آنلاین مثبت سبز است.

اندازه گیری منظم قند خون، نقش موثری در روند درمان دیابت دارد.

لازم است توجه داشته باشید که از دستگاه های تست قند خون دقیق استفاده نماییم.

پانکراس موظف است که با ترشح گلوکاگون و انسولین، میزان قند خون را در حد استاندار نگاه دارد. در بیماران دیابتی، پانکراس به خوبی عمل نمی‌کند.

در اینجا دستگاه تست قند خون (گلیکومتر) وارد عمل می شود.

گلیکومترهای امروزی، از نوارهای تست حاوی آنزیمی حساس به گلوکوز، به نام گلوکوز اکسیداز است.

سپس با وارد کردن نوار تست قند خون و محتویات آن با یک الکترود، تماس پیدا می‌کنند.

جریان حاصل از واکنش گلوکوز، یک سیگنال الکتریکی تولید می کند که بسته به شدت این سیگنال، مانیتور یک عدد را نشان می دهد.

به این ترتیب که هرچه میزان قند موجود در خون بیشتر باشد، عدد نمایش داده شده بزرگتر است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه