بی سی ای ای (BCAA)

مصرف بی سی ای ای به فرآیند ماهیچه سازی در بدن شما کمک خواهد کرد.

متحول کردن ظاهر بدن بدون ماهیچه سازی و افزایش حجم ماهیچه ها نتیجه ای نخواهد داشت.

در مرتبه اول، مصرف بی سی ای ای به فرآیند ماهیچه سازی در بدن شما کمک خواهد کرد.

نقش آجرهای سازنده پروتئین ماهیچه ای را ایفا می کند.

در واقع ماهیچه از پروتئین و پروتئین از کنار هم قرار گرفتن آمینواسیدهای متفاوت در فرآیندی به نام سنتز پروتئین ساخته شده است.

اما همه آمینواسیدها به طور مستقیم در این فرآیند نقش ایفا نمی کنند.

بیشتر آمینواسیدها پس از وارد شدن به بدن، توسط روده جذب و مستقیما به کبد فرستاده می‌شوند.

اگر بدن به انرژی بیشتری نیاز داشته باشد، کبد از این آمینواسیدها به جای ماهیچه سازی و ترمیم بافت، برای تأمین انرژی استفاده خواهد کرد.

اطلاعات بیشتر ...

در حال نمایش 1–12 از 19 نتیجه