پروستات

پروستات در تقسیم‌بندی غدد بدن به درون‌ریز و برون‌ریز، جز غدد برون‌ریز محسوب می‌شود.

مایع تولید شده به وسیله پروستات به همراه اسپرم در کیسه‌های منی ذخیره می‌شود.

مایع ترشح شده به وسیله این بخش بدن یک سوم مایع منی را تشکیل می‌دهد.

این مایع در آمیزش کار حمل و تغذیه اسپرم را بعهده دارد.

حالت قلیایی این مایع، اسپرم را در محیط اسیدی واژن حفاظت می‌کند.

از مواد تشکیل دهنده ترشحات این غده می‌توان به کلسیم، روی، ویتامین ث (اسید آسکوربیک)، اسید فسفاتاز، آلبومین و آنتی‌ژن اختصاصی (PSA) اشاره کرد.

در هنگام انزال عضلات جدار کیسه‌های منی و پروستات منقبض شده تا اسپرمی که درون بیضه‌ها تولید شده و پس از گذر از مجاری پیچ‌درپیچ روی بیضه بالغ شده، سپس از طریق دو مجرای کوچک عضلانی به نام وازدفرانس پس از پیچیدن به دور مثانه به کیسه‌های منی می‌رسد را با فشار بیرون بریزد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 10 نتیحه