آلژینات

استفاده اولیه از پانسمان آلژینات ها شامل فیبرهای کلسیم پشم مانند بود.

این ساختار با پیجیده شدن در الیاف بهبود یافته است و زمانی که پانسمان به خون آغشته می شود استحکام بیشتری دارد.

این پانسمان می تواند 15 تا 20 برابر وزن خود ترشحات را جذب کند.

در طیف وسیعی از محصولات از جمله ورقه های صاف، طناب ها و روبان ها تولید می شود.

پانسمان های طنابی و روبانی برای زخم حفره دار استفاده می شوند.

در حالی که ورقه های صاف برای زخم های سطحی استفاده می شوند.

برخی از محصولات دارای چسب هستند.

اغلب برای قرارگیری آلژینات ها و مواد جذب شده اضافه در محل خود از پانسمان ثانویه استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 8 نتیحه