هیدرواکتیوها

هیدرواکتیوها یک پانسمان اولیه غیر انسدادی، آغشته به پماد غیر داروئی تری گلیسرید است.

وقتی پانسمان هیدرواکتیوها در تماس با ترشحات زخم باشد، ذرات CMC را به مایع زخمی به صورت یک ژل و در سطح زخم پخش می‌کند.

این محصولات قابل استفاده تا 7 روز هستند.

مطابق با سطح زخم است و می توان به اندازه مورد نظر آن را برش داد و یا بر روی سطح زخم و اطراف آن همپوشانی کرد.

پانسمان Hydroactive نسبت به هوا و بخار آب نفوذپذیر است.

بافت لانه زنبوری اجازه می دهد تا ترشحات را از خود عبور داده و به پانسمان ثانویه منتقل کند.

این امر باعث کاهش خطر ابتلا به مرطوب ماندن زخم و اطراف زخم آن میشود.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش 3 نتیحه