نمایش 12

قرص مکیدنی لیکوفار گل دارو ۳۰ عددی

37,000 تومان

شربت تیمیان مینا ۱۲۰ میلی لیتر

17,500 تومان

قرص مکیدنی آلتادین دینه ۳۰ عدد

24,000 تومان

شربت برونکو باریج اسانس ۱۲۰ میلی ‎لیتر

27,000 تومان

شربت ‎بنفشه باریج اسانس 60 میلی لیتر

26,000 تومان

شربت سرفه گیاهی اطفال پدی کاف دینه ۶۰ میلی لیتر

24,000 تومان

شربت پروسپان انگلهارد ۱۰۰ میلی لیتر

65,450 تومان

پودر روتارین قائم دارو ۱۰ ساشه

32,000 تومان

شربت سیموسپان سیمرغ دارو ۱۲۰ میلی لیتر

32,000 تومان

شربت ضد سرفه کالیک نوتک فار ۱۲۰ میلی لیتر

35,800 تومان

شربت برونکوتیدی تولیدارو ۱۲۰ میلی لیتر

13,500 تومان

شربت تیماسین دارو گستر یاسین ۱۲۰ میلی لیتر

23,000 تومان