نمایش 12

قرص روکشدار تالنتال 480 میلی گرم رازک 30 عدد

32,000 تومان

قرص رابونکس داروسازی رها 60 عدد

66,900 تومان

قرص روماتوگل گل دارو 30 عددی

72,000 تومان

کپسول فلکسوم فلکسان 30 عدد

295,000 تومان

کپسول تالیکویید پلاس تسنیم 50 عدد

75,800 تومان

کپسول آوسوی بی اس کی 20 عددی

44,600 تومان

شربت کلسیم خوارزمی 200 میلی لیتر

29,400 تومان

قرص کلسیترا سوپرابیون ۳۰ عدد

68,900 تومان

قرص کلسیم منیزیم فورت ویتالایز ۶۰ عدد

300,000 تومان

کپسول آسوپرا ۳۰۰ میلی گرم پرارین پارس 15 عدد

50,000 تومان

کپسول فست ران او پی دی فارما ۱۵ عدد

29,900 تومان

کپسول پیاسیدین 300 رازک ۱۵ عدد

24,900 تومان