اکسپنساینس (Expanscience)

محصولات اکسپنساینس اصالتا در یک کمپانی فرانسوی تولید می شوند که توسط شرکت پوراطب که نمایندگی این محصولات در ایران می باشد وارد بازار کشور می شوند. این کمپانی فرانسوی عضو اتحاد ملی علیه بیماری آرتریت می باشد که از سال 2010 همکاری به این انجمن پیوسته است و به لحاظ مشاوره، پشتیبانی و نظارت با آنها همکاری دارد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه