باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ایWibril BPI Orthopedic Undercast Padding Bandage


4,000 تومان

باند زیر گچ ارتوپدی ویبریل بی پی ای از پنبه ۱۰۰% خالص تولید شده است و برای استفاده در زیر تمامی باندهای گچی استاندارد مناسب می باشد و موجب بروز حساسیت و خارش نمی شود.