گردونه سلامتی مثبت سبز گردونه سلامتی مثبت سبز
مرور رده

پادکست

پادکست که از سال 2004 گسترس یافت، یک تدوین صوتی است که در مورد موضوع خاصی به صورت یک قسمت و یا چند قسمت تهیه شده و مخاطب می‌تواند از طریق یک پخش‌کننده موسیقی دیجیتال آنرا دریافت کند. پادکست‌های تهیه شده در مجله مثبت سبز همگی در ارتباط با بهداشت و سلامت فردی است.

X
مطالب پیشنهادی :