مشاهده همه 4 نتیجه

باکاناسان (Bakanasan) از تولیدات شرکت بورنر است که پس از جنگ جهانی تاسیس شد. برلین پس از جنگ توسط سوء تغذیه و بیماری‌‎های گوناگون تهدید می‌شد. این مطلب دلیل به وجود آمدن یک مغازه کوچک در تاریخ 12 آپریل 1947 در خیابان اصلی برلین شونبرگ توسط شخصی به نام هرمان اف بورنر شد که در آن اقدام به تولید محصولات درمانی دارویی نمود. علاقه او نسبت به نهضت جدیدی که پس از شروع قرن جدید در حال شکل گرفتن بود و فقط توسط تعداد معدودی دنبال می‌شد، منجر به جمع آوری نیرو، دانش و روح نوآوری و خصوصاً ارزش گزاری وی بر روی کیفیت محصولات شد. این اصول همان‌هایی هستند که در تأسیس برند باکاناسان (Bakanasan) در سال 1954 لحاظ شدند.