تشک مواج که به آن تشک بیمار یا تشک زخم بستر، نیز گفته می‌شود، جهت آرامش بیمار و همچنین جلوگیری از ایجاد زخم بستر در بدن بیمار استفاده می‌شود. انواع تشکچه مواج در طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت از معتبرترین برندها با مناسب‌ترین قیمت در داروخانه آنلاین مثبت سبز موجود است. تشکچه مواج را بیشتر برای بیمارانی استفاده می‌کنند که توانایی حرکت کمی دارند که می‌تواند به دلیل کهولت سن، نوع بیماری و آسیب و یا حتی در کما بودن و یا بیهوش بودن بیمار مرتبط باشد. تشک مواج با انتقال فشار بدن و وزن بیمار بر روی تشک و جلوگیری از ثابت ماندن فشار وزن بیمار بر روی یک نقطه، به ایجاد جریان خون مناسب در بدن کمک کرده و از زخم شدن بدن و به اصطلاح ایجاد زخم بستر جلوگیری می‌کند.