پانسمان‌های آلژینات برای پوشش دادن یا پر کردن مناطق مختلف زخم، از جمله زخم‌هایی که به شدت با کولونی باکتری‌های بیماری‌زا آلوده هستند، استفاده می‌شود. آلژینات‌ها جزو پانسمان جاذب هستند و از جلبک‌های دریایی گرفته می‌شوند و در بین پانسمان‌های مدرن بیشترین قدرت جذب را دارند. این پانسمان‌های جاذب را می‌توانید تنها با یک کلیک از داروخانه آنلاین مثبت سبز خریداری نمایید.

پانسمان آلژینات به حفظ رطوبت محیط زخم و بهبودی آن کمک می‌کند و تشکیل بافت گرانوله را بهبود می‌بخشد. این پانسمان‌ها به‌صورت آلژینات‌کلسیم هستند که فیبرهایی را می‌سازد که در تماس با محلول‌های حاوی سدیم نظیر ترشحات زخم تبدیل به آلژینات‌سدیم شده، ژل آلژینات را تولید می‌نماید. این پانسمان‌ها می‌توانند به شکل خود زخم قالب بندی شده و از این طریق اطمینان حاصل کرد که ترشحات به‌طور مناسب تری جذب می‌شوند. هر پانسمان می‌تواند تا ۲۰ برابر وزن خود مایع جذب کند.