به انحنای بيش از حد در قسمت فوقانی پشت قوز گفته می‌شود. عوامل زيادی مانند ضعيف بودن عضلات پشت، نشستن و ايستادن‌های نادرست و شرايط خاصی كه به دنبال رشد و بلوغ در نوجوانان رخ می‌دهد، می‌تواند سبب وضعيت كيفوز پشتی یا قوز شود. همچنين در بعضی مواقع شكستگی مهره، از بين رفتن ديسک يا پوكی استخوان، كه به دنبال افزايش سن رخ می‌دهد، می‌تواند باعث بروز اين مشكل شود. خرید انواع قوزبند از برندهای مختلف با قیمت مناسب از داروخانه آنلاین مثبت سبز امکان‌پذیر است.

در بعضی مواقع قوز پشتی علائم خاصی به جز انحنای پشتی ندارد. با اين حال، در بعضی موارد اين وضعيت باعث ايجاد درد، سفتی و خستگی ستون فقرات می‌شود. قوزبند ها، وضعيت نامناسب بدن را تصحيح می‌كنند و با كشيدن شانه‌ها به سمت عقب و قرار دادن شانه در موقعيت مناسب، به عنوان يادآوری كننده حركت صحيح، مانع از قوز می‌شود.