شربت بلک الدربری بکوول فاران شیمی 120 میلی لیتر

قیمت اصلی 87,700 تومان بود.قیمت فعلی 69,000 تومان است.

اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا 30 میلی لیتر

قیمت اصلی 93,900 تومان بود.قیمت فعلی 72,900 تومان است.

کپسول آسماکر دارو افشان شایگان 60 عدد

قیمت اصلی 389,400 تومان بود.قیمت فعلی 139,000 تومان است.

کپسول کوئرس پلاس نوتراکس 30 عدد

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 159,600 تومان است.

اسپری بینی آلرژی حاوی 2 درصد اکتوئین بتادین موندی فارما 20 میلی لیتر

قیمت اصلی 256,200 تومان بود.قیمت فعلی 233,100 تومان است.