اسپری بینی نازاتکس اکسیر گستر اسپادانا 30 میلی لیتر

قیمت اصلی 93,900 تومان بود.قیمت فعلی 75,800 تومان است.

اسپری بینی گیاهی نازوفیت گل دارو 20 میلی لیتر

قیمت اصلی 45,000 تومان بود.قیمت فعلی 44,100 تومان است.

اسپری بینی آلرژی حاوی 2 درصد اکتوئین بتادین موندی فارما 20 میلی لیتر

قیمت اصلی 256,200 تومان بود.قیمت فعلی 233,100 تومان است.

اسپری بینی و سینوس بتادین موندی فارما 20 میلی لیتر

قیمت اصلی 250,700 تومان بود.قیمت فعلی 228,100 تومان است.

قطره بخور اکالیپتوس باریج اسانس 15 میلی لیتر

قیمت اصلی 37,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,900 تومان است.

محلول بخور اکالیپتوس اینهالر دینه ۶۰ میلی لیتر

قیمت اصلی 26,400 تومان بود.قیمت فعلی 19,000 تومان است.