نمایش یک نتیجه

دورست هوم واژه ای ترکیبی از زبان فارسی کهن به معنای نوشداری ( هوم) سلامتی (دورست) است. دورست هوم نام تجاری مجموعه ای از محصولات دارویی با منشا طبیعی است كه در طی چندین سال تلاش مستمر واحد تحقیق و توسعه شركت كی دارو فناوری سلامت در امر كشف رموز بهتر زیستن افزایش توان جسمانی روانی اقشار مختلف جامعه در انجام عملكردهای روزانه با تكیه بر دانش كهن درمان‌های طبیعی از سراسر جهان و تبدیل آن به شكل امروزی بنیان نهاده شده است.

رویكرد اصلی دورست هوم ارائه محصولاتی با كیفیتی جهانی و با برند و اصالتی ایرانی، با انتخاب مواد اولیه از بهترین گیاهان كشت شده در مزارع داخل و خارج كشور و به دنبال آن انجام فرایندهای تبدیل تكاملی گیاهان دارویی با پیشرفته ترین متدها به محصولی نوین است كه این دیدگاه با برنامه ریزی برای انجام مطالعات بالینی برای امروزی نمودن و ثبت جهانی اثربخشی گیاهان بومی كشور و به ویژه داروهای طب ایرانی با جدیت دنبال می‌گردد.

افق بلند دورست هوم ورود به بازارهای جهانی و معرفی طب ایرانی و ظرفیت‌های آن به جامعه جهانی است. در راستای این هدف، تلاش واحد تحقیق و توسعه شركت كی دارو فناوری سلامت با همكاری دانشكده داروسازی و دانشكده طب سنتی دانشگاه علوم پزشكی تهران و پژوهشكده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و همچنین شركت تحقیقاتی – تولیدی بیوكن مد كانادا جهت پیشبرد این هدف و ثبت نتایج تحقیقات در داخل و خارج كشور فعالیت نموده است.

یكی از مهمترین دستاوردهای این شركت تاكنون ثبت روشی نوین برای عصاره گیری قارچ‌های دارویی دنیا نظیر .ganoderma lucidum L. ganoderma applamnatum L است، كه با این روش امكان استخراج تمامی مواد موثره قارچ با یك بار عصاره گیری فراهم گشته است.