نمایش یک نتیجه

خمیر سوسک کش امحا از تولیدات شرکت توره شیمی پارس است. این شرکت اولین تولید کننده حشره کش‌های غیر سمی در ایران، در مرامنامه خود دو هدف اصلی دارد، سلامت و بهداشت خانواده ایرانی و کارآفرینی و ایفای نقش در توسعه و پیشرفت کشور ایران. امحا دارای پروانه، گواهینامه و تاییدیه‌های زیادی است.

پروانه نوآوری با کد3010277219 و مصوبه 732/630 مورخ 9/5/78 از سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی ایران.

تائیدیه غیرسمی بودن از پژوهشکده شیمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به شماره 2135/1225/630 مورخ 27/7/78.

تائیدیه 100% کشندگی سوسک‌ها از پژوهشگاه صنعت نفت ایران به شماره 440/4895 مورخ 7/4/78

گواهینامه ثبت اختراع به شماره 26314 مورخ 25/8/78از اداره ثبت شرکت‌ها مالکیت صنعتی.