نمایش یک نتیجه

صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان در سال 1373 توسط بخش خصوصی با هدف تولید و واردات کیت‌ها و تجهیزات تشخیص طبی، بنیان گذاری شد. انیسان، رعایت و اخذ استاندارد‌های بین المللی و وزارت بهداشت را لازمه فعالیت خود دانسته و به آن متعهد است. تلاش بی وقفه تیم تحقیقاتی، افزایش کیفیت، تولید محصولات جدید و خدمات صمیمانه هدف سازمانی این شرکت است. گروه اصلی تولیدات انیسان، کیت‌های سرولوژی و کیت‌های پاسخ سریع است اما بسیاری از مواد و تجهیزات مورد مصرف بخش پیشرفته علمی کشور وجود دارد که هنوز تولید آن عملی نشده لذا با هدف انتقال تکنولوژی به امر واردات این گروه پرداخته تا نیازهای بخش درمان تامین و بتدریج امکان ساخت در کشور فراهم شود.