نمایش دادن همه 3 نتیجه

شرکت روژان آزما در سال 1381 با هدف تولید کیت‌های سنجش سریع مولکول‌های با اهمیت در بیماری‌های انسانی و همچنین کیت‌های مبتنی بر اندازه گیری کمی با روش لومینوسانس تاسیس شده است.