مشاهده همه 2 نتیجه

آرمان زیست فارمد می‌کوشد تا تمام توان خود را در جهت اعتلای قابلیت‌های تولیدکنندگان داروی کشور درخصوص ماشین آلات و تکنولوژی تولید محصولات به معرصه ظهور برساند. تاکنون این مجموعه موفق به اتمام پروسه انتقال تکنولوژی تولید محصولات دارویی برای چندین مجموعه معظم دارویی کشور شده است که این محصولات در بازار دارویی موفقیت‌های درخوری را نیز کسب نموده است. همچنین چندین فرآیند انتقال تکنولوژی نیز در حال حاضر در جریان بوده که در سال جاری تکمیل و تجاری سازی خواهد گشت.