نمایش یک نتیجه

گروه غذایی نامی وفایی رهبر در ابتدا کار خود را در استان البرز و تحت عنوان توليد شيرينی سنتی آغاز نمود. در همين راستا اقدام به اخذ مجوز فعاليت مشاغل خانگی نموده و سپس فعاليت خود را گسترش داد و به توليد شكلات بارهای انرژی زا تهيه شده از مواد سنتی روی آورد. شکلات انرژی زا کنلیتا یکی از محصولات تولیدی گروه غذایی نامی وفایی رهبر است.