کیسه کلستومی یکی از بهترین محصولات داروخانه آنلاین مثبت سبز در زمینه مراقبت از استومی است. هنگامی که بخشی از روده آسیب دیده باشد، با عمل جراح دهانه‌ای در طول روده بزرگ ایجاد می‌شود. این عمل را کلستومی می‌نامند که در طی آن کیسه مربوطه به بیمار متصل می‌شود. در عفونت ناحیه شکمی مانند آبسه ممکن است بیمار به کیسه کلوپلاست نیاز پیدا کند. در بیماری‌هایی چون جراحت قولون یا مقعد و سرطان‌های روده بزرگ این مشکل پیش می‌آید. در آسیب‌های ناشی از ضربه به شکم می‌توان از این محصول بهره برد. با ایجاد یک سوراخ بر روده بزرگ می‌توان از کیسه کلستومی در جهت دفع مواد زائد بدن کمک کرد. فضولات و گاز بدن بدون عبور از مقعد، از بدن خارج شده و درون این کیسه قرار داده می‌شود. مواد زائد روده در درون این کیسه جمع آوری شده و درون توالت تخلیه می‌شوند.