نمایش یک نتیجه

صنایع آزمایشگاهی و دارویی انیسان در سال 1373 توسط بخش خصوصی با هدف تولید و واردات کیت‌ها و تجهیزات تشخیص طبی، تاسیس شد. انیسان، رعایت و اخذ استانداردهای بین المللی و وزارت بهداشت را لازمه فعالیت خود دانسته و به آن متعهد است. گروه اصلی تولیدات انیسان، کیت‌های سرولوژی و کیت‌های پاسخ سریع با برند لاوین رز (Lovin Roze) است اما بسیاری از مواد و تجهیزات مورد مصرف بخش پیشرفته علمی کشور وجود دارد که هنوز تولید آن عملی نگردیده لذا با هدف انتقال تکنولوژی به امر واردات این گروه پرداخته تا نیازهای بخش درمان تامین و بتدریج امکان ساخت در کشور فراهم شود.